Balázs Ernő

Rövid önéletrajz

Nevem Balázs Ernő, született 1929 május 31. Árpástó kösségben (Branistea), jelenleg Beszterce-Naszód megyében. Szüleim: Balázs Zsuzsanna (Móra) és Balázs Dezső, mindketten elköltöztek az élő sorából. Négyen voltunk fiútestvérek, egyik meghalt, két bátyám (Dezső és Ákos) életben vannak.

Elemi iskoláimat Árpástón végeztem, majd a Dési Magyar Állami II. Rákoczi György gimnáziumba iratkoztam, ahol1944-ig jártam, majd a háború után kénytelen voltam abbahagyni tanulmányaimat, mivel édesapám Argentinában volt, a két bátyám pedig fogságban sinylődtek. Csak szabadulásuk után 1947-48-ban folytathattam 2 évig tanulmányaimat Enyeden a Bethlen Gábor református kollégiumban. 1949-ben visszajöttem a dési Vegyes Magyar Középiskolába, ahol 1951-ben érettségiztem.

Érettségi utánfelvételiztem a Bukaresti Testnevelési Főiskolára, ahol 4 évi nagyon jó felkészítés befejeztével testnevelési (torna szakos) tanár lettem.

KIhelyezésem, mint testnevelő tanár nem sikerült a dési gimnáziumba, ahova szerettem volna kerülni, és így a bánffyhunyadi középiskolába kerültem. Ebben az iskolában négy évig tanítottam, ahonnan 1959-ben Kolozsvárra kaptam áthelyezést.

1958 karácsonyán nősültem, Magyary Ilona kémia szakos tanárnőt vettem feleségül. A következő év (1959) szeptemberében született egyetlen fiunk, Balázs Ernő-Péter, aki szintén testnevelő tanár lett. Sajnos 1990-ben áttelepült Magyarországra, ahol mint testnevelő és rajztanár tanít.

Oktató-nevelői munkám Kolozsváron

Első iskolám, ahol kezdtem pedagógiai tevékenységem az Einstein utcai "Herbák János" technikai és szakiskola volt. Mindössze két évig tanítottam, mert nem voltam megelégedve az általános fegyelemmel, bár az eredményeim jók voltak, ami az általános szakoktatást illeti. A legjobb eredményt a fotbal csapattal értük el, az országos döntőig jutottunk.


Foci csapatom a "Herbák János" technikai és szakiskolások zónadöntőjén (I. hely).
1960-ban már a 13-as számú Testnevelési Középiskolában is vállaltam órákat, mint szertorna szakos tanár. Itt meg kell említenem, hogy ebben az iskolában a testnevelő tanár mint edző is dolgozott, hiszen versenysport edzéseket kellett végeznihogy az országos versenyeken meg tudjukállni helyünket. Az 1961-62 iskolai évben már áthelyeztek teljes katedrával a különleges testnevelési programmal működő 13-as számú középiskolába.
Oktató-nevelői munkám a következőkből állott:
 • 2-2 óra osztályonként szertorna (osztályóra)
 • 1 kiscsoport szertorna edzés - 3 óra
 • 1 nagycsoport szertorna edzés - 6 óra
 • Országos versenyeken való részvétel kötelező módon:
  • középikolák versenyén
  • testnevelési középiskolák versenyén
  • országos ifjúsági versenyen
 • Évvégi tornaünnepélyeken való részvétel
 • Tömegtorna program összeállítása és betaítása a városi középiskoláknak
 • Nyári és téli táborozésok (alapozó felkészítés)
 • Nemzeti ünnepeken való felvonulás (tornaprogrammal)
 • Különböző iskolákból tanulók toborzása.


Tornászaink csoportja a 13-as számú Sportközépiskolából - tengeri táborozás.

Az 1964-es évtől már a "N. Bălcescu" Középiskolához osztottak, ahol csak mint szekció működött 2 párhuzamos osztállyal volt középiskolánk.

Ennek keretén belül sok szép eredményt értünk el tornászainkkal az ifjúsági (országos) és testnevelési középiskolák országos versenyein. Volt I., II. és III. helyezésünk, úgy csoportban, mint egyéni versenyeken. Ritkán nemzetközi barátságos versenyeken is részt vettünk. Így pl. Bulgáriában vendégszerepeltünk, majd a bulgáriai középiskola torna csapatát fogadtuk Kolozsváron.

Közben 1965-től 2 évben a Babes-Bólyain is vállaltam elöbb egész katedrát, majd a következő évben csak fél katedrát, ugyanis tornaszakos testnevelőre volt szükségük.

A "Bălcescu" Líceumban 1971-ig tanítottunk, amikor is áthelyezték a magyar tagozatot a volt 11-es számú Líceumba. Ide egy sor magyar osztállyal jöttünk, tanári karral együtt. A magyar sporttagozat három sportszakosztállyal kezdte meg oktató-nevelői munkályát: atlétika, szertorna és röplabda. Nem nagy lelkesedéssel fogadtak a tanári közösségbe.

A sporttagozat vezetésével alulírottat bíztak meg (Balázs Ernő). Sok nehézség árán beilleszkedtünk az új környezetbe, közösségbe és rövid idő alatt jelentkeztek a jó eredmények is. Így említhetjük az atélikát, szertornát s kevésbé a röplabdát.

1973-tól már indíthattunk elemi osztályokat is, mely osztályokba elég szigorú tesztelés alapján kerülhettek be a tanulók. Egy év után pszihikai ellenőrzést is végeztünk, mivel az elöző év tapasztalata ezt is megkívánta.
Évvégi tornaünnepély
Jómagam a sporttagozat vezetésével és aligazgatói teendőim mellett a nagyobb osztályú versenytornászokkal is foglalkoztam. Jó csoport alakult ki, mely csoporttal érdemleges eredményeket érhettünk el. Az országos sportiskolás versenyeken s nem utolsó sorban az országos ifjúsági versenyeken az első három helyezettek között minden évben ott voltunk. A legjobb versenyzők Kozma Attila, Balázs Ernő-Péter, Toth Iván, Lajos Mihály, Toth László és mások, akik már a "Bălcescu" Líceumban végeztek. Többen közülük testnevelési pályát választottak. Ilyenek: Kozma Attila, Balázs Ernő-Péter, Lajos Mihály, Kovács Albert. A két utolsó külföldön kamatoztatja felkészültségét edzőként.
Torna oktatása közben
A volt 11-es Líceum tornatermében
Évvégi tornaünnepély

Sajnos a sporttagozatú középiskolákat 1978-ban minisztériumi rendelettel fokozatosan megszüntették, amit az országos élsport látványosan megérzett.

Az aligazgatói leváltásom után átvettem az iskolában az általános osztályokban a testnevelési órákat. Nem sokáig, hiszen novemberben már áthelyeztek a Tanulók Sportiskolájába aligazgatónak. Ebben az iskolában a főfeladatom a különböző szakosztályokban történő versenysport irányítása és ellenözése volt. A szakosztályok száma meglehetősen nagy volt. Így: szertorna (fiúk, lányok), kosárlabda, kézilabda, rögbi, gyorskorcsolya, birkozás, ökölvívás, röplabda, jéghoki, művészi torna, vizipóló stb. Itt is voltak sikerekben gazdag élményeim. Országos első helyezések, kölföldi versenyeken való részvétel, tengeri nyári táborok és télen a hegyekben sítáborokon való részvétel. Ebben az iskolában 6 évig tevékenykedtem, majd visszakerültem a 11-es számú Líceumba, ahol általános testnevelési oktató-nevelői munkámat folytattam. Szép és eredményes hét évet éltem itt át mint testnevelő pedagógus 1991 nyaráig, amikor nyugdíjba kényszerítettek. Ezzel még nem fejeztem be ezt a szép pedagógusi pályát, hanem tovább folytattam, de ezután már csak mint óraadó. Így hét éven át még 6-8 órával dolgozhattam 1998-ig, amikor is búcsút mondtam kedves iskolámnak, volt 11-es líceumnak, a jelenlegi Báthory István Líceumnak.Balázs Ernő

ny. testnevelő tanár

U.I.: Alapító tagja voltam az újonnan beinduló Református Kollégiumnak.

Kolozsvári Református Kollégium testnevelő tanárainak oldala