Bartha Béla


1912. március 24-én született Harasztoson, Kolozs megyében, jómódú földműves család gyermeke volt. Elemi osztályait a falu iskolájában végezte, majd a nagyenyedi "Bethlen" Kollégiumban folytatta tanulmányait, s 1930-ban éretytségizett. A következő évben felvételizett a bukaresti Testnevelési Főiskolára. 1935-ben fejezte be az egyetemet.

Az egyetem elvégzése után Szorokába került helyettes tanárként a helyi fiúlíceumba. A következő tanévben Dicsőszentmártonnab tanított, és ekkor tette le a véglegesítői vizsgát is. Ezután újra Szorokában tanított 1939-is, amikor is az orosz csapatok megszállták Besszarábiát. Az itt eltöltött időszakra mindig szeretettel gondolt vissza.

Kolozsvárra jött, ahol a Polgári Fiúlíceumban és a Kereskedelmi Iskolában tanított. Időközben besorozták, s tisztként szolgált a magyar hadseregben. 1944-ben leszerelt, és visszatért tanítani. A testnevelő tanárok hiánya miatt több iskolában is tanított, majd az 1948-as tanügyi reform után az 1 számú Fiúlíceumba nevezték ki (mai Brassai).


Egyetemistaként Bukarestben


A szorokai iskolában

A kolozsvári Kereskedelmi Iskola 1941-es tablója

Diákokkal

A Brassai kosárlabda csapatával

27 évet dolgozott ebben az iskolában, 4 év megszakítással, amikor az 1. számú Pedagógiai iskolában testnevelő tanát és osztályfőnökként tevékenykedett.

A Brassai Béla bácsija, elhívatott nevelő, testnevelő tanár volt. Megszervezte a sportéletet, szabadidejének nagy részét is a sport ügyének szentelte.

1943-ban nősült, felesége is tanárnő volt. Két lánya van, egy orvos és egy mérnök.

1972-ben nyugdíjazták, sajnos 1977-ben egy vakbél műtét során történt hiba miatt elhányt. A Házsongárdi temetőben nyugszik.