Beczási Zoltán


  • 1929-32 között végezte el a bukaresti Testnevelési Főiskolát.
  • 1940-44 között a kolozsvári Zágoni Mikes Kelemen Római Katólikus Gimnázium (piarista, ma Báthory) tanára. Az 1942-43-as évkönyvben a következő adatok szerepelnek róla:
    • világi okleveles testnevelő tanár, a testnevelés szertár őre, az iskola Zrinyi Sportkörének vezetője, levente csapatparancsnok.
    • Tanította a testnevelést az I-VIII. osztályokban 2-2 órában, heti 20 órában.
    • Tanári éveinek száma 12.
  • Az 1943-44-es évkönyv szerint továbbra is 20 órában tanít, és ugyanazokat a feladatokat látja el.
  • 1944-ben áthelyezik a Marosvásárhelyre, mint gyógytornász dolgozott.
Balra: Első éves egyetemisták a bukaresti testnevelési főiskolán.
Középső sorban jobbról a második Beczásy Zoltán.