Beke Lajos


Születtem 1943. január 8-án Kolozsváron. Szüleim Beke (sz. Kilyén) Rozália és Beke Lajos (a közismert all-round sportember). Mindketten meghaltak, testvéreim nincsenek.

1967 nyarán megnősültem, Szabó Klára számtan szakos tanárnőt vettem feleségül, akivel kombináltuk nevünket Beke-Szabó-ra. Négy gyerekünk született: Lajos (1968), Klára (1970), István (1973) és Erzsébet (1975), akik mind egyetemet (matek vagy informatika) végeztek és családot alapítottak.

Elemi iskolámat a Magyar-utcai 25-ös számú elemi iskolában végeztem (1950-54), majd a 21-es számú Magyar Tannyelvű 7 osztályos vegyes iskolában folytattam (1954-57), hogy felvételi után a 7-es számú Brassai Sámuel középiskolában felyezzem be 1962-ben.

Érettségi után a kolozsvári Pedagógiai Intézet testnevelési karára felvételiztem, melynek elvégzése után (1962-65) tanulmányaimat a bukaresti Testnevelési Főiskolán folytattam a látogatás nélküli szekción. 1972-ben államvizsgáztam és a testnevelésen kivül teniszedzői minősítést szereztem. Államvizsga dolgozatomat teniszből írtam meg.

Oktatói nevelői munkám

Testnevelői pályafutásomat az abrudbányai "Horea, Closca és Crisan" líceumban kezdtem meg 1965 dec. 1-én (augusztus 1 és nov. 30 között egyetem utáni katonaság következett Radna-Lipován) és 3 éven át tevéklenykedtem. Ez időszakban kézilabda-, asztalitenisz, röplabda- és sí sportköri órákat is tartottam. Rajoni fázison első helyezést értek el a fiú és leány asztali teniszezők, valamint fiú röplabdában és közilabdában. Megyei fázison IV. helyen végzett a fiúk röplabda csapata (1965/66), majd rá egy évre III. helyen.

Az 1968/70-es években a kolozsvári Műegyetem Sportklub Tenisz-szakosztályánál, mint edző dolgoztam. Irányításom alatt érdekesebb eredmények születtek: Hulpe Constantin országos ifjúsági II. helyezés; Radó Vera - Butoi Florica III. hely az országos felnőtt leány párosban, Szilágyi László I. hely a "Petru Groza"-kupán (Váradon).

Az 1970/72-es tanévek a kolozsvári 5-ös számú Általános iskolában találnak, ahova a tanügy áthelyezett a tenisz-edzői szerződésem lejártával. Itt a testnevelési órákon kívül a sportórák keretében kosárlabdát, kézilabdát és tájfutást tanítottam. 1971-ben a fiú kézilabda csapattal városi II-ok lettnünk.

1973 őszétől 1984 augusztus 31-ig a 10-es számú (Kajántó-völgyi) általános iskolába kaptam kinevezést óraszám csökkenés következtében az 5-ös iskolánál. Ebben a periódusban voltam testnevelő tanár, osztályfőnök, pionír egységvezető és igazgató (1980. jan. - 1984. aug.). A sportórák keretében folytattam az iskolások felkészítését a különböző sportágak városi fázisára (kézilabda, asztalitenisz, tájfutás, leány röplabda). Erdedményeink: városi II. asztalitenisben (Tatis Elvira, Costea Margareta), kézilabdában városi II. a lánycsapat (1977/78), tájfutásban az 1978/79-es év végén iskolák közötti IV., majd rá egy évre II. hely.

Ebben a periódusban részt vettünk az iskolások és pionírok fesztiválján, ahol 1974/75-ben a kivilágított buzogányos leánygyakorlattal városi III. díjat értünk el. Az Asaltul Carpatilor országos akció keretében két alkalommal szerveztem (és bonyolítottam le) a felhívást. 1975 szept. 1-12 között 10 tanulóval a 10-es iskolából rést vettünk a Kisbánya-Fülei havas menedékház 14 km-es útszakasz leútjelezésében. 1978 július 21 és augusztus 1 között "Avram Iancu" nyomában címmel szerveztem 15 tanulóval expediciót a mócok vidékére, ahova a Mocănita-val utaztunk.

Minthogy a 10-es számú iskolát tanugyi rendelettel megszüntették 1984-ben, a tanári pályámat a monostori általános iskolában folytattam 1990-ig. Ebben az iskolában is megteremtettem a kézilabda alapjait, hogy éveken keresztül a városi bajnokságon az élen végezzünk (leánycsapat városi II. 1986, 1987 és 1988-ban). A megyei szakaszon I. helyen végeztünk, a zónán pedig III.-ok lettünk. A kézilabda mellett az asztalitenisz és a sakk is szerepet játszott iskolánk sportéletében.

Az 1989-es vátozásokkal lehetőségem nyilt, hogy lakhelyemhez közelebb kerülhessek, és a 2-es számú Elméleti Líceumba (1994-től Báthory) folyathattam munkámat. Ezen időszakban testnevelésen kivül foglalkoztam kosárlabda, kézilabda, asztalietnisz, tenisz és tollaslabda tanításával. Évente megrendeztem testnevelő kollegáimmal együtt az iskolás asztalitenisz bajnokságot, melyenek megyei szinten szakköri irányitója és szervezője vagyok. Iskolánk tanulói szép eredményeket értek el városi és megyei szinten asztaliteniszben (Miszti Melinda megyei I., országos döntős 2002/03).

Kosárlabdában iskolánk leánycsapata városi II. (1992/93), mig a fiú csapat ugyancsak városi második, majd megyei második ugyanebben az évben. 1995/96-ban a lányok városi II., amit a következő évben sikerül megtartaniuk.

Az iskola fiú és leány kézilabda csapatainak felkészítését Soós Ilona koleganőmmel együtt végeztük egy időben, majd csak jómagam. Ezekkel a csapatokkal (1995/96-os évvel kezdődően) szerepelt iskolánk a kolozsvári magyar líceumok vetélkedőin, váltakozó sikerekkel. Első helyen végeztek a lányok (1998), illetve a fiúk (2002); II. helyen végeztek a lányok (2001, 2002), illetve a fiúk (1999, 2000, 2001).

A Báthory-napok alkalmával megrendeztem a hagyományossá vált (2003-tól vándorserleggel) csapat-asztalitenisz bajnokságot. Dícséretes, hogy a résztvevő csapatok száma évről-évre növekedett (2 fiú + 1 lány). 2000-ben 16 cxsapat vett részt, melyet a XI. C osztály nyert meg. (Grauer Zoltán - Lőrinczi Zoltán - Fábián Erzsébet). Mögöttük iskolánk tanári csapata végzett (Tellmann Jenő - Beke Lajos - Soós Ilona). 2003-ban első helyen a "Rózsaszinű fecskék" elnevezésű diákcsapat (Polonyi Alpár - Pató Bulcsú - Székely Csilla) végeztt az élen, és vehette át első izben a vándorserleget. II. helyen ismét az iskola tanári csapata végzett.

Az 1991/92-es tanévvel kezdődően megindítottuk Darvay Zsolttal a cserkészetet és iskolánk csapata mindmáig mint a 25-ös számú Báthory István cserkészcsapata tevékenykedik. Heti örsi és csapat foglakozások folynak rendszeresen, és ezeknek a csúcspontját az évvégi nyári nagy-táborok jelentették, melyeket mind más és más festői tályakon tartottunk, hol magunkra, hol más csapatokkall együtt (Szertersz - 1992, Pádis - 1997). Jelenleg a III. és IV. osztályosokkal folyik az "újonckodás" és csapatunk megbízott vezetője (Robu Júlia) és jómagam irányításával megejtettük az első toborzót 2004. március 13-án a Gorbó-völgyében. Megbízott örsvezetőink (Blága Emese - IX, Vekov Imre VII., Rajka Andrea VI. osztály) már az első ö.v. képzőn vannak túl és remélhetőleg az év végére minősítést is nyernek.