Gspánn Károly

A Tornavívoda tornatanára, vívómestere, 1895-ben Albert Károly halála után érkezett. Tanította
iskolák diákjait 1895-től néhány évig.

A Kolozsvári Református Kollégium 1895/96-os értesítője (évkönyve) az alábbiakat tartalmazza:

Gspánn Károly - tornatanító a helybeli torna intézetnél. Tanította a 3 és 4 elemi osztályokat, valamint az I - VIII gimnáziumi osztályokat.
A kolozsvári iskolák ebben az időszakban mondják fel a szerződéseket a tornavívodával, és saját tornatermek felépítésének terveit kezdik kidolgozni. Ezért további aktivitásáról nincs adatunk.

Kolozsvári Református Kollégium testnevelő tanárainak oldala