László Gyula János

Az életrajzot az Erdélyi Unitárius Egyház Gyüjtőlevéltárának A Kolozsvári Unitárius Főiskola Tanári Anyakönyvéből, a 289-300 oldalról vettük.

Ajánljuk, olvassa el az eredeti életrajzot (mely mellékelve van képek formájában), ez László Gyula saját kezű önéletrajza!


Szül.: Brassó, 1864.09.25.

Tanári pályakép

  • 1893-94 a Bp.-i László féle főgimnázium tanára, valamint a Bp-i Tornaclub művezetője.
  • 1894-99 a pozsonyi Líceum, a felső Kereskedelmi Iskola és a Tornaegylet tornatanára és vívómestere.
  • 1899-től a kolozsvári Unitárius Főgimnázium tanára.
  • Közben 1914-től óraadó a kolozsvári felső kereskedelmi iskolában, 1916-tól a magyar királyi rokkantügyi hivatal korházának tornatanára és 1920-23 között betanít a Róai Katolikus Főgimnáziumba.
  • 1925-től az Unitárius Főgimnázium titkári teendőit is ellátta.
  • 1931 augusztus 31.-én nyugdíjazzák, 1933-ig még tanít.


László Gyula és tornászai

László Gyula önéletrajza

289. oldal

290. oldal

291. oldal

292. oldal

293. oldal

294. oldal

295. oldal

296. oldal

297. oldal

298. oldal

299. oldal

300. oldal