Lőrinczi Ferenc


Az 1933-ban végzettek tablója...

1916. június 14-én született. Elemi iskoláit Segesváron végezte, majd a Kolozsvári Református Kollégiumban érettségizett 1933-ban, majd a bukaresti Testnevelési Főiskolán tanári oklevelet szerzett 1937-ben.

A Kolozsvári Református Kollégium testnevelő tanára volt 1937 szeptember 1-től 1948-ig.


...és Lőrinczi Ferenc tablóképe.


Kollégiumi évei:
    A Kolozsvári Református Kollégium tanári kara 1941 március 1-én.
  • A felső sorba jobbról az első Lőrinczi Ferencz.
  • Az alsó sorban jobbról az első Zilahi Sebess József testnevelés tanár.
A Kolozsvári Református Kollégium tanári kara 1941-ben.
1948-ban áthelyezik a 2-es számú Tanítóképzőbe (mai Báthory Líceum). Egy 1980-as emlékezésében a következőket mesélte az itt töltött évekről:

Hogy milyen állapotok uralkodtak akkoriban, azt nem lehet elmondani. A tornaterem piszkos, elhanyagolt volt. Az öltözőben a visszavonuló német csapatok időleges vágóhídat létesítettek. Első dolgunk az volt, hogy megpróbáltunk rendet teremteni. Nem kis munka volt, de a diákok segítségével hamarosan mindent rendbe tettünk...

Célom az volt, hogy a sportéletet fellendítsem. A munkám sokoldalú volt. Itt végeztek a jövő tornatanárai s őket kellőképpen kellett felkészíteni. A hivatalos sportórákon kívül is intenzív sportélet folyt. Különböző, úgynevezett sportköröket szerveztünk, s az eredmények nem maradtak el. A legerősebb ágak az atlétika, a kosárlabda és a torna voltak. A kis torna közösségünk 1949 és 1950-ben Bukarestben az országos döntőn hatodikok lettek. 1951-ben ugyanezen a versenyen a fiúcsapat a harmadik helyig közdötte fel magát. Kosárlabdában városi szinten elég jó eredményeket értünk el. Az atlétika sem került háttérbe. A fiúk közül Szilágyi Gyula, a lányoknál pedig Ágoston Éva, Radovics Margit értek el komoly eredményeket. Országos bajnokságokon s egyéb rendezvényeken is helytálltak.

A kimagasó eredményekre a minisztérium is felfigyelt. 1951-ben egy magyar tannyelvű testnevelő tanárképző osztályt létesítettek az iskolában. 1952-ben indult az első osztály II. évfolyammal kezdve, 40-es létszámmal. Az akkori osztályokból kiválogattuk a legjobb diákokat s ezekből állítottuk össze az osztályt. Ez az osztály megpezsdítette a sportéletet. Új csúcseredmények születtek a különböző országos döntőkön. Az atlétikára fektették a hangsúlyt. A diákok komolyan vették a sportot s mondhatni életcélukká választották. 1955-ben beindult egy második osztály is. 35-ön indultak és 27-en végeztek. A 27 diák közül jó eredményeket Pataki Mária és Gáll István értek el. 1957-ben megszűnt a tanítóképző és líceummá alakult az iskola.


Az 1957-ben végzett évfolyam tablója

1963-tól az egyetemen tanít.

1980-ban hunyt el Kolozsváron, a Házsongárdi temetőben nyugszik.

Kolozsvári Református Kollégium testnevelő tanárainak oldala