Varga Sándor


1877 október 22-én született Makón, Csanád vármegyében.

Végzettség: tornatanítói tanfolyam, vívó iskola Budapest, 1899-1900
Életrajz:
A Református Kollégium legnagyobb sportsikereit érte el, híres diákjai Somodi István (1908-ban a londoni olimpián ezüst érmes magasugrásban), Somodi Endre (magasugró, korcsolyázó, később korcsolyaedző).


Varga és tornászai 1914-ben


Varga Sándor és a Ref. Főgimnázium füleslabdacsapata


Az 1904-es évzárón dr. Török István igazgató a következő képen számol be a debreceni tornaversenyen történtekről:

E tárgycsoportban szólok a debreczeni kerületi tornaversenyekről. Az igazgató és a tornatanár vezetése alatt 24 növendék vett részt e versenyen, május 20. 21. 22-én.

Intézetünk növendékei most először szerepeltek a városon kívül torna versenyen s első szereplésük sikeres volt. Somodi István VIII. o. távolugrásért aranyérmet; staféta futásban elsőségért Török Pál VIII., Nagy Endre VII., Joó József VI. és Somodi István VIII. o. ezüst érmet; függeszkedésért Járai István VIII. és Székács József VII. osztályosok bronzérmet nyertek. Rákoczi libertást kapott a csapat kitunő magatartásáért, ugyanezt kapta Székely Ferencz VIII. o. a füles labdázásban kifejtett ügyességéért. Kötélhúzásban is gyozött a csapat, ezért az intézet kap oklevelet.

Varga Sándor kartársunk megelégedéssel tekinthet a múlt évre. Kitartó fáradtságának méltó jutalmát nyerte meg a gyozelemben s tanítványai szeretetében.

Pályakép:
  • Budapest, Reformáus Főgimnázium: 1900-1901 óraadó.
  • Kolozsvár, Református Kollégium: 1901-1926 rendes tanár.
  • Kolozsvár, Erdéli Római Katholikus Státus Főgimnáziuma:1921-1923 óraadó tanár.
  • Kolozsvár, Református Leányfogimnázium: 1920-1921 óraadó tanár.
1926 december 28.-án hunyt el. A Kolozsvári Református Kollégium a következő képpen búcsuzott tanárától (részlet):
Az 1926-27. év folyamán súlyos és fájdalmas veszteség érte intézetünket Varga Sándor kartársunknak 1926. december 28-án 49 éves korában történt elhúnytával.

26 évet töltött a tanitás szolgálatában. Teljes erejében volt még, a férfikor delén; lelkes munkabirása még sok szép eredménnyel biztatott.

De az Isten, akinek akarata vezényli az emberi élet mozdulatait, azt parancsolta neki: Pihenj!

A Református Kollégium tornatermébe ravatalozták fel, és onnan kisérték utolsó útjára a Házsongárdi temetőbe.

Varga Sándor és lánya, Varga Erzsébet sírja a kolozsvári Házsongárdi temetőben. A háttérben Orosz Gábor testnevelő tanár sírja.

Kolozsvári Református Kollégium testnevelő tanárainak oldala