Üdvözöljük a kolozsvári magyar testnevelő tanárok web-oldalánEz az oldal azért készült, hogy felmérjük és emléket emeljünk mindazon Kolozsváron tanító testnevelő tanár kollegánat, akik az évek során tanítottak és tanítanak ma is.

A testnevelő tanárok képzésének történelmi háttere

Albert Károly

Anca Márta
Babinszki Mária Magdaléna
Bakó Margaréta
Balázs Anna Mária
Balázs Ernő

Bányai László
Bárdos Lajos

Bartha Béla

Bartha Gyula
Beczási Zoltán

Beke Lajos

Berekméry Géza

Berekméry Ildikó

Boda Attila

Bodrogi István

Bogdan László
Boldis László

Boros Bálint Julianna

Caienaru Ibolya
Ciupei Mészáros Piroska
Csegezi Piroska
Csipkés Judit
Csoma István

Csűrős István
Dr. Czégeniné Madár Éva

Czikmántory Ottó

Daróczi Attila

Darvas Béla
Darvas Ferenc
Demeter Artur

Dobránszki Zoltán
Egyed Zoltán

Farkas Varga Olga
Ferencz Antal

Finta Anna Gizella

Fintáné Makkai Judit

Fogarasi Zoltán
Fuksz Irén
Fülöp Éva
Gajdos György
Gajdos József
Garzó Béla
Gál Anna

Gáliszter Irén
Gally Juhos Katalin

dr. Gerentsér László
Gspánn Károly
Györfalvi Ferenc

György András
Györke Réka

Habala Mária

Habala Péter

Hauzer Henriette Schöpf Sarolta
Hegedüs Imre
Hegedüs Sándor

Hintz Emma

Hirsch Amália
Hirsch Mária
Horváth Péter
Jakab Imola
Jaksch Károly
Javorek István

Jenei Miklós
Kanizsai Kertész Magda
Kapás Géza
Kapdebó András
Károlyi Béla
Károlyi Erőss Márta
Kerekes Sándor

Kézdi Mária
Killyéni Péter

Kóréh Barna Pál

Korondi Mária
Kovács Béla

Kovács József

Kovács Zoltán
Kulcsár Mihály
Kulin Gizella

Kun Béla

Lakatos Mária Magdolna
László Gyula

László Levente
Lengyel Katalin
Lénárd István

Lőrincz János
Lőrincz Lenke
Lőrinczi Ferenc

Lőrinczi Zoltán

Lukács Levente
Madarász Ottó

Makovi Benkő Franciska
Maneszess Ildikó
Marks Lothar

Marks Tóth Réka
Marks Zsuzsanna

Marton Sándor

Martonossy László

Martonossy Péter
Márton Melinda
Mihály Béla

Mócsy Antal
Mohos Éva
Moldvai
Molnár Janka Judit
Muszka János
Muszták Éva
Muzsi Sándor
Muzsi Zoltán
Müllerné Bokor Ildikó
Nagy István

Nagy Jenőné Kiss Sarolta
Nagy Kelemen Erzsébet
Nagy Péter Pál

Nyárádi Lajos
Olteanu Ádám Gizella
Opra Zsolt
Orosz Gábor

Parádi Lászlóné
Pálffy Pál

Póka Gábor

Pop Kiss Ida

Ráduly-Zörgő Károly

Ráduly-Zörgő Éva

Réthy Károly

Sándor József

Sándor Wolff Gabriella

Sántha András
Sárossy Elemér

Schenker Lajos

Sepsy András

Silai Ilona

Soós Ilona

Soós Sándor

Sóvágó Margit

Spániel Vincze
Szabó Gyöngyi

Szabó József
Szabó Márta
Szabó Párdi Mária
Szabó Párdi Sándor
Szabóné Reinbold Anna
Szakács József
Szakács Zoltán

Szarukán László
ifj. Szarukán László
Szatmári Erzsébet
Szatmári Lőrinc
Székely József

Szekernyés Péter
Széll Lóránd
Szilágyi Olivér Zsolt
Tarján Gyula
Tass Zsuzsánna

Theil Éva

Theil János

Tivadar Tibor
Tokai Enikő
Tőkés Szondi Edit

Took Ferenc
Tordai Levente
Tóth Erzsébet
Tóth Imre
Tóth Imre fia
Turkus Baba

Ürmösi I.

Valaszkai Júlia

Varga Béla
Varga Erzsébet

Varga Sándor

Vargáné Bosnyákovics Etelka

Veress Ildikó
Vermes Lajos

Zilahi Sebess József


Kolozsvári magyar líceumaink sport-oldalai

Kolozsvári Református Kollégium

Apáczai Líceum

Báthory Líceum

Elnézést kérünk mindazoktól, akiknek neve esetleg kimaradt a felsorolásból, és kérjük az illetők nevét, valamint adatait elküldeni az alábbi e-mail címekre:
testneveles@kolozsvar.ro vagy kalapacs@email.ro
Adataikat kérjük minél pontosabban feltüntetni, észrevételeiket megtenni, esetleg elhunyt kollegáink adatait összegyüjteni, pontosítani, külföldön élő hozzátartozóik címét megírni a fenti címek valamelyikére.

Akinek nincs lehetősége Interneten elküldeni a kapott adatokat, elküldheti postán az alábbi címre:
Killyéni Péter
(Kolozsvári Református Kollégium)
3400 Cluj-Napoca
str. M. Kogălniceanu nr. 16
Figyeljük és várjuk leveleiket!
A jelentkezési űrlapot itt letöltheti.
2003. őszén elhatároztuk, hogy web-oldalt keszítünk a Kolozsvári testnevelés történetéről, amelyben feltérképezzük a valaha kolozsvár iskoláiban tanító testnevelőtanárok tevékenységét, rövid életrajzát. Ahhoz, hogy ezzel a munkával elkészüljünk és a már megszerkesztett anyagot kifizethessük, illetve kutatásainkat folytathassuk, kérjük az érdekelteket, hogy munkánkat lehetőségeikhez mérten támogassák. Adományaikat a következő bankszámlára küldhetik:

Asociatia Szabó Dezső Egyesület

B.C.R. Cluj

2511.1-40839

Kérjük feltüntetni, hogy az adományt erre a célra küldik (a kolozsvári testnevelőtanárok összeírásának költségeire szánják). Az említett címre vagy email címünkre várjuk a visszajelzéseket!

Köszönettel és tisztelettel

Killyéni Péter

Az oldalt Killyéni Péter és Killyéni András szerkesztik.